آدرس : تهران – جاده آبعلی – شهرک صنعتی خرمدشت – خیابان سیاهسنگ – بین خیابان 5 و 6 خرمدشت – پلاک 54

تلفن : 02176211596  – 09356416686 – 09126972088